Going Pro

Product. Process. Profit.

Andrénplasts filosofi, Going Pro, bygger på tre viktiga delar – Product, Process, Profit. Going Pro handlar i korthet om att vi erbjuder mycket mer än en produkt. På Andrénplast fungerar vi nämligen bäst när vi får vara med och skapa eller förädla våra kunders konstruktionsidéer. För ju mer involverade Andrénplast är i processen, desto bättre blir din slutprodukt. Då menar vi inte enbart produktens egenskaper, funktion och kvalitet. Vårt sätt att tänka inom Going Pro gör att din produkt blir utformad, tillverkad, levererad och implementerad på det mest fördelaktiga sättet för att fungera optimalt i din produktion. Andrénplast erbjuder även effektiva logistiklösningar efter kundernas önskemål.

Going Pro gör helt enkelt att processen flyter på smidigare med högre kostnadseffektivitet från start till mål.

Se filmen om Going Pro nedan.