Systemutveckling

Optimerat processflöde med Andrénplast

På Andrénplast följer vi ett tydligt processflöde i vårt produktutvecklingssystem. Majoriteten av våra nya projekt genomgår därför alla typiska steg från koncept, konstruktion, prototypframtagning, validering och verifiering fram till produktion.

Inom R&D försöker vi alltid hitta nya vägar för mekanisk design, konceptdesign och validering, industriell produktion och prototyper, avancerad mekanik och projektledning. Med andra ord vet vi vad som krävs för att ta fram en optimal produkt, både i teorin och praktiken.

Välkommen att utmana våra ingenjörer, konstruktörer och projektledare!

 

 

Svenska

 

 

Långsiktig uthållighet

Andrénplasts organisation möjliggör långa och starka samarbeten med våra kunder. Vi arbetar med de vanligaste CAD/CAE-systemen på marknaden och vår in-house-avdelning hanterar bl.a. CAD Catia V5, CAE LS Dyna, PLM Windchill samt övriga CAD-program vid behov.