Tillverkningsprocesser

Vakuumformning har en mängd fördelar jämfört med andra metoder. Andrénplast har över 3 500 artiklar i löpande produktion på fler än 10 produktionslinjer.
Läs mer om vakuumformning

Andrénplats erbjuder även formsprutade termoplastkomponenter i olika material beroende på användningsområde med låskraft från 50mt till 1300mt.
Läs mer om formsprutning


Vakuumformning

Snabbt och mångsidigt med knivskarp precision
Vakuumformning har en mängd fördelar. Först och främst erbjuder vakuumformning betydligt lägre verktygskostnader jämfört med andra metoder. Dessutom sparar Andrénplasts metod tid tack vare att man kan göra både enkla och snabba förändringar i verktygen. Metoden ger även slutprodukten enastående finish samt hög kvalitet och styrka. Andrénplasts produkter tillverkas med knivskarp precision och metoden ger dig som kund stora möjligheter att anpassa det estetiska uttrycket. Tillverkning av infärgade detaljer och flerskiktsmaterial med individuellt anpassade egenskaper är bara några av alla saker vi kan göra. Vår tillverkningsmetod bygger på 100% återvinningsbart material och allt spill återanvänds i produktionen. Enkelt, snabbt, kostnadseffektivt och bra för miljön på samma gång.

Andrénplasts produktionskapacitet
På Andrénplast har vi över 3 500 vakuumformade plastartiklar i löpande produktion på fler än 10 produktionslinjer, med hög automatiseringsgrad i form av CNC-fräsar och robotlinjer för montering. Vi kan tillverka detaljer som är mindre än en handflata upp till rejält stora produkter på 3,0 X 2,2 X 1,1 meter. Förutom tillverkning av plastdetaljer erbjuder Andrénplast efterbearbetning och slutmontering av kompletta system och produkter. Med andra ord klarar Andrénplast av det mesta och är ett perfekt val när du ställer höga krav på produkt, tillverkning och samarbete.

För ytterligare produktionskapacitet och flexibilitet har vi på Andrénplast ett nära samarbete med vårt systerföretag Autoform.

 

kabe

Så fungerar vakuumformning

1. Formverktyg och plastmaterial placeras i vakuumformningsmaskinen
2. Plastmaterialet värms med över- och undervärme till 170-210°C
3. Materialet mjuknar och placeras på formverktyget
4. Med hjälp av vakuum formas plastmaterialet över formverktyget
5. Plasten kyls och stelnar.
6. Efter kylning separeras vektyget från produkten
7. Produkten är sedan klar för efterbearbetning
8. Färdig produkt!

 

Formsprutning

Andrénplats erbjuder även formsprutade termoplastkomponenter med låskraft från 50mt till 1300mt. Processen är automatiserad och alla maskiner är utrustade med robotceller för effektiv komponenthantering och montering. Råmaterialet vid formsprutning kan exempelvis vara glasfiberarmerad polyamid (PA) eller termoplastiska elastomerer (TPE), men vi erbjuder även ett brett utbud av andra material beroende på produktens användningsområde och kundens behov.

Kvalitet och utseende styrs helt och hållet av specifika kontrollplaner för respektive komponent och framförallt av instruktioner till operatörerna. Vid tillverkning används en mängd olika verktyg och olika typer av utrustning för att kontrollera kvalitetsnivån.