Allmänna villkor

Här finner du de ”Allmänna villkor” som gäller vid köp från Andrénplast AB utöver det som står specificerat på Offerten. Har du några frågor är det bara att kontakta oss.

Om inget annat avtalats i offerten gäller följande villkor:

  • Alla priser som angetts är utan lagstadgad mervärdeskatt.
  • Andrénplast AB tillämpar betalningsvillkor där avtalade belopp förfaller till betalning senast 30 dagar från fakturadatum.
  • Alla leveranser är ”Ex Works” (Combiterms 2000, EXW 001) dvs. fritt Andrénplasts aktuella lagerplats.
  • Offerten är giltig max 90 dagar från datum för erbjudandet.
  • Andrénplast äger rätt att omförhandla och få kompensation om materialpriser, fraktkostnader, valutatillägg och energikostnader ingående i eller kopplade till varan ändras med mer än på ± 2% från offertdatum.
  • Kunden ansvarar för att Andrénplast har tillgång till, och meddelat skriftligt, vilken utgåva som är giltig.
  • Om inte annat avtalats i offerten eller ovan regleras övriga villkor enligt: allmana-villkor.pdf