Kvalitet

Andrénplast är certifierat enligt ISO/TS 16949 och ISO 9001 där vi ställer krav på oss själva och våra leverantörer att ständigt utveckla kvaliteten. Vårt miljöarbete styrs enligt ISO 14001.

Nedladdningsbara kopior av Certifikat:
ISO TS 16949.PDF
ISO 9001.PDF
ISO 14001.PDF

Andrénplast använder inte några ämnen i vår produktionsprocess som kräver registrering under REACH-förordning. Läs mer här.